Vyhledávání konzultací / Consultation search

Milé studentky, milí studenti, vítejte na stránkách, jejichž prostřednictvím si můžete rezervovat konzultační hodiny u vyučujících FSV UK. Jako první krok najděte vyučujícího přes vyhledávací pole na této straně. Následně budete vyzváni, abyste se přihlásili prostřednictvím svého fakultního emailu xxxxxxxx@fsv.cuni.cz (prvních osm znaků je Vaše osobní identifikační číslo, viz kartička ISIC), včetně hesla k němu. Po přihlášení si můžete rezervovat konzultaci v časech vyznačených vyučujícím. Pokud u daného vyučujícího nejsou vyznačená pole konzultačních hodin aktivní, nemá zatím aktivovánu příslušnou aplikaci a na jeho konzultace lze přijít ve vyznačené době bez předchozí rezervace.

Dear students, welcome to the website that allows you to book your consultations with teachers based at the Faculty of Social Sciences. As a first step, find the teacher you are interested in through the search box below. Subsequently, you will be asked to log in using you faculty email xxxxxxxx@fsv.cuni.cz (the first eight signs correspond to your identification number, see the ISIC card), including its password. After the login, you can book a reservation at times indicated by the teacher. If the indicated consultation hours are not active, then the teacher has not yet activated this application, and it is possible to come to a consultation without prior reservation.